X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Ý kiến chuyên gia

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #12] Suy ngẫm về văn hoá kiến trúc Việt

Suy ngẫm về văn hoá kiến trúc Việt

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #11] Ý và hình trong kiến trúc

Ý và hình trong kiến trúc

KTS Nguyễn Phước Thiện

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #10] Đối thoại với tự nhiên

Đối thoại với tự nhiên

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Sơn (SơnX)

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #9] Kiến trúc Ý niệm (Conceptural Architecture)

Kiến trúc Ý niệm (Conceptural Architecture)

KTS Hồ Mộng Long

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #8] Lớp vỏ và khoảng trống

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh

KTS Nguyễn Xuân Minh

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #5] Giáo dục Nhật Bản nhìn từ kiến trúc trường học – Từ xác lập đến thực hiện triết lý giáo dục công dân dân chủ

Giáo dục Nhật Bản nhìn từ kiến trúc trường học – Từ xác lập đến thực hiện triết lý giáo dục công dân dân chủ

Dịch giả, tác giả, diễn giả độc lập Nguyễn Quốc Vương