X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

video

Video Nổi Bật

[ALP Mini-talk] PODCAST 3 | HỌC ĐƯỜNG VÀ THỰC TIỄN - KTS. Nguyễn Thu Phong & KTS. Tăng Vĩnh Anh Duy

Khoảng cách giữa Học đường và Thực tiễn tồn tại trong mọi ngành nghề, với Kiến trúc cũng không phải một ngoại lệ.
Xem thêm

ALP Mini-Talk

[ALP Mini-talk] PODCAST 2: Kiến trúc và Khởi nghiệp - KTS. Trần Khánh Trung & NTK. Lại Chính Trực

17/08/2023

1 tháng trước

Từ quá trinh ra trường, bắt đầu đi làm thuê cho tới lúc quyết định khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp của mình. Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, mỗi thế hệ đều có những khó khăn và lợi thế riêng.
Xem thêm

ALP Mini-talk Season 3

[ALP Mini-talk] PODCAST 1 | ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG KIẾN TRÚC - KTS. Naomi Thủy Nguyễn & KTS. Ái Thủy

07/08/2023

1 tháng trước

[ALP Mini-talk] PODCAST 1 | ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG KIẾN TRÚC - KTS. Naomi Thủy Nguyễn & KTS. Ái Thủy
Xem thêm

ALP Mini-Talk

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình

17/10/2022

11 tháng trước

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình
Xem thêm

ALP Mini-Talk

ALP MINI-TALK #12: “NHÌN VỀ VĂN HÓA KIẾN TRÚC VIỆT”

06/08/2022

1 năm trước

ALP Mini-talks mang chủ đề lớn: “Nhìn về văn hóa kiến trúc VIỆT”.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC

31/05/2022

1 năm trước

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC
Xem thêm

LIXIL Talent Match

[LIXIL Talent Match] LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

27/05/2022

1 năm trước

[LIXIL Talent Match] NHÌN LẠI LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI - CHƯƠNG TRÌNH LIXIL TALENT MATCH A&D INTERNSHIP MÙA 1
Xem thêm