X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

video

Video Nổi Bật

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình
Xem thêm

ALP Mini-Talk

ALP MINI-TALK #12: “NHÌN VỀ VĂN HÓA KIẾN TRÚC VIỆT”

06/08/2022

7 tháng trước

ALP Mini-talks mang chủ đề lớn: “Nhìn về văn hóa kiến trúc VIỆT”.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC

31/05/2022

9 tháng trước

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC
Xem thêm

LIXIL Talent Match

[LIXIL Talent Match] LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

27/05/2022

9 tháng trước

[LIXIL Talent Match] NHÌN LẠI LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI - CHƯƠNG TRÌNH LIXIL TALENT MATCH A&D INTERNSHIP MÙA 1
Xem thêm

ALP

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM

15/04/2022

11 tháng trước

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #10: ĐỐI THOẠI VỚI TỰ NHIÊN

08/04/2022

11 tháng trước

Trong buổi thảo luận, Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Sơn (SơnX) đã chia sẻ những quan điểm của anh về thực hành và thưởng thức âm nhạc truyền thống.
Xem thêm

ALP

CHƯƠNG TRÌNH ARCHITECTURE LEADER PERSPECTIVE (ALP) 2021 - 2022 CÓ GÌ MỚI?

07/04/2022

11 tháng trước

ALP trở lại với mục tiêu kiến tạo một nền tảng mới, thực hiện các dự án nghiên cứu xoay quanh chủ đề “Tương lai không gian sống Việt Nam”
Xem thêm