X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

KTS Vũ Hiệp

KTS Vũ Hiệp

KTS Vũ Hiệp

Kiến Trúc Sư

Các ý kiến của chuyên gia KTS Vũ Hiệp

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #3] Nhận diện một số mã Gien Kiến trúc Việt Nam

Xin giới thiệu đến bạn đọc bài chia sẻ của KTS Vũ Hiệp trong khuôn khổ chương trình ALP Mini-talks #3.