X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Tin Mới Nhất

Video Nổi Bật

[ALP Mini-talk] PODCAST 3 | HỌC ĐƯỜNG VÀ THỰC TIỄN - KTS. Nguyễn Thu Phong & KTS. Tăng Vĩnh Anh Duy

Khoảng cách giữa Học đường và Thực tiễn tồn tại trong mọi ngành nghề, với Kiến trúc cũng không phải một ngoại lệ.

Xem thêm

Thảo Luận

Xem thêm

Ý Kiến Chuyên Gia

Công Việc Gần Đây

Quản Lý Dự Án Kiến Trúc Sư

13/10/2021

Architectural Project Manager: Accredited Graduate Degree in Architecture, degree in Project Management a plus
Xem thêm

[BITEXCO] Kiến Trúc Sư

13/10/2021

* Trách nhiệm: • Chịu trách nhiệm phụ trách quản lý thiết kế công trình, kiến trúc cảnh quan đảm bảo chất lượng tiến độ các dự án thiết kế.
Xem thêm