X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Tin Mới Nhất

Video Nổi Bật

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình

Xem thêm

Thảo Luận

Xem thêm

Ý Kiến Chuyên Gia

Công Việc Gần Đây

Quản Lý Dự Án Kiến Trúc Sư

13/10/2021

Architectural Project Manager: Accredited Graduate Degree in Architecture, degree in Project Management a plus
Xem thêm

[BITEXCO] Kiến Trúc Sư

13/10/2021

* Trách nhiệm: • Chịu trách nhiệm phụ trách quản lý thiết kế công trình, kiến trúc cảnh quan đảm bảo chất lượng tiến độ các dự án thiết kế.
Xem thêm