X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

KTS Vũ Hương (vn-a)

KTS Vũ Hương (vn-a)

KTS Vũ Thị Thu Hương Văn phòng Kiến trúc VN – A (Visual net workast architecture) – Berlin – Đức tại Việt Nam.

Kiến Trúc Sư

Các ý kiến của chuyên gia KTS Vũ Hương (vn-a)

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA - Talk #1] Kiến trúc thánh đương đại Việt Nam - Những trường hợp tốt hiếm hoi

Kiến trúc thánh đương đại Việt Nam - Những trường hợp tốt hiếm hoi