X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM

MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM

PHÁT SÓNG ALP MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM


“Không gian ý niệm” - thiết kế dựa trên những thứ vô hình (cảm xúc) và truyền đạt nó thông qua những thứ hữu hình (ngôn ngữ thiết kế), như một dạng cầu nối trực tiếp nhất giữa thế giới vật chất hữu hình (không gian vật lý, kiến trúc, nội thất) với thế giới nội tâm vô hình nhưng sâu thẳm bên trong mỗi con người. 


Tại buổi thảo luận, KTS Hồ Mộng Long đã chia sẻ về Khái niệm, Bản chất cũng như những Biểu hiện của Kiến trúc ý niệm thông qua mối quan hệ giữa hình thức kiến trúc và phương thức trải nghiệm kiến trúc. KTS đồng thời giới thiệu các dự án điển hình mà HMLarchitecture đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện:
? WEPLAY Pavillion
? NamLong Restaurant
? ĐỐI THOẠI Pavilion
? Trống Hotel & Spa
? The CODE Hotel & Spa
? TNT Temple
? Ashui Pavilion_The Khue
--------
Chương trình có sự tham gia của:
? KTS Phó Đức Tùng
? KTS Nguyễn Phước Thiện
? KTS Phạm Khánh Toàn
? KTS Lê Phước Anh
? KTS Vũ Hoàng Kha
? Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử
? KTS Nguyễn Tuấn Anh
? Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh - LIXIL
Cùng các khách mời dự trực tiếp trên Zoom Webinar.
-----
? ALP Online Mini-talks 2021 được tổ chức bởi LIXIL Việt Nam và thực hiện bởi:
✔️ Không gian kết nối, truyền cảm hứng giao lưu và học hỏi cho cộng đồng Kiến trúc – Thiết kế X-hub - xhubvietnam.com
✔️ Cổng kết nối sáng tạo Kiến trúc & Nghệ thuật AGOhub
✔️ Đơn vị truyền thông chuyên ngành Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng kienviet.net
alp