X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[ALP Mini-talk] PODCAST 2: Kiến trúc và Khởi nghiệp - KTS. Trần Khánh Trung & NTK. Lại Chính Trực

[ALP Mini-talk] PODCAST 2: Kiến trúc và Khởi nghiệp - KTS. Trần Khánh Trung & NTK. Lại Chính Trực

Nhà khởi nghiệp - Họ đã trải qua những gì để đạt được thành công? Tất cả sẽ được bật mí tại Podcast 2: Kiến trúc và Khởi nghiệp. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của KTS Trần Khánh Trung và NTK. Lại Chính Trực trong tập Podcast 02 của ALP Mini-talk Mùa 3! 

___

ALP Mini-talk - Chuỗi thảo luận chuyên đề dành cho cộng đồng Kiến trúc - Thiết kế tại Việt Nam.

?? Spotify ALP Mini-talk: https://open.spotify.com/show/6uJIHDB... 

?? Fanpage X-hub Vietnam: https://www.facebook.com/xhub.hanoi


#ALPMinitalk #Xhub #TheUnGap #Kientruc #Thietke #GROHE #LIXIL

alp