X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[ALP Mini-talk 2019 - #5] Place making trong bối cảnh Á Đông

[ALP Mini-talk 2019 - #5] Place making trong bối cảnh Á Đông

[ALP Mini-talk 2019 - #5] Place – making trong bối cảnh Á Đông

Bài talk “Place – making trong bối cảnh Á Đông” của TS. KTS Tô Kiên – Quy hoạch sư Cao cấp và Quản lý Dự án, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (EJEC)

? Place – making là gì?

? Quá trình tham dự place – making như thế nào?

? Xu hướng và thực tiễn place – making tại Việt Nam ?...

Cùng theo dõi bài talk dưới đây để hểu rõ hơn về những quan điểm của TS.KTS Tô Kiên về place - making trong bối cảnh Á Đông

-------------------------------------------------------

❗️ ALP minitalk Talk#5 nằm trong chuỗi 6 tọa đàm có chủ đề “ Kiến trúc sư tìm gì ? “ thuộc chương trình Architecture Leader Perspective minitalk, là một chương trình chuyên biệt gồm các chuỗi hội thảo nằm trong chương trình mở rộng của Architecture Leader Perspective do Tập đoàn Lixil khởi xướng từ năm 2015.