X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[ALP Mini-talk 2019 - #3] Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc - Phần II

[ALP Mini-talk 2019 - #3] Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc - Phần II

PHẦN II: Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc⛔️ 

Sau bài nói chuyện thú vị của KTS Nguyễn Thanh Hà (ARB) và TS. Phó Đức Tùng, chúng ta hãy cùng lắng nghe thêm một vài ý kiến của những người quan tâm, những KTS thuộc thế hệ đi trước và cả những KTS trẻ.