X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini-Talk

ALP Mini-Talk

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình

17/10/2022

5 tháng trước

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình
Xem thêm

ALP Mini-Talk

ALP MINI-TALK #12: “NHÌN VỀ VĂN HÓA KIẾN TRÚC VIỆT”

06/08/2022

7 tháng trước

ALP Mini-talks mang chủ đề lớn: “Nhìn về văn hóa kiến trúc VIỆT”.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM

23/03/2022

11 tháng trước

ALP MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

PHÁT SÓNG ALP MINI_TALK #8: LỚP VỎ VÀ KHOẢNG TRỐNG

16/02/2022

1 năm trước

Tại ALP Mini-Talk #8, KTS Nguyễn Xuân Minh - Sáng lập văn phòng Kiến trúc BHA đã chia sẻ về Lớp vỏ và Khoảng trống, những giải pháp kiến trúc đơn giản để thích ứng với khí hậu đặc thù của miền Trung.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA

20/01/2022

1 năm trước

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI

04/01/2022

1 năm trước

ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #5: KHÔNG GIAN TRƯỜNG HỌC - TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN GIẢI PHÁP

31/12/2021

1 năm trước

ALP MINI_TALK #5: KHÔNG GIAN TRƯỜNG HỌC - TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN GIẢI PHÁP
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK [2021] #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

10/12/2021

1 năm trước

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG Ranh giới là giới hạn hoặc khoảng trống giữa bạn và một người khác, là thước đo của mối quan hệ. Ranh giới càng mờ, khoảng trống càng nhỏ thì mối quan hệ càng gần gũi thân thiết.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK [2021] #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

10/12/2021

1 năm trước

Khái niệm "mã gien nghệ thuật" được coi là đặc tính riêng của dân tộc góp phần giải quyết câu hỏi “Bản sắc dân tộc là gì?”.
Xem thêm