X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP

ALP

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM

15/04/2022

7 tháng trước

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM
Xem thêm

ALP

CHƯƠNG TRÌNH ARCHITECTURE LEADER PERSPECTIVE (ALP) 2021 - 2022 CÓ GÌ MỚI?

07/04/2022

7 tháng trước

ALP trở lại với mục tiêu kiến tạo một nền tảng mới, thực hiện các dự án nghiên cứu xoay quanh chủ đề “Tương lai không gian sống Việt Nam”
Xem thêm