X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini-Talk

ALP Mini-Talk

[ALP Mini-talk] PODCAST 2: Kiến trúc và Khởi nghiệp - KTS. Trần Khánh Trung & NTK. Lại Chính Trực

17/08/2023

10 tháng trước

Từ quá trinh ra trường, bắt đầu đi làm thuê cho tới lúc quyết định khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp của mình. Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, mỗi thế hệ đều có những khó khăn và lợi thế riêng.
Xem thêm

ALP Mini-Talk

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình

17/10/2022

1 năm trước

[ALP MINI-TALK 2022] Nhìn lại những thành công của chương trình
Xem thêm

ALP Mini-Talk

ALP MINI-TALK #12: “NHÌN VỀ VĂN HÓA KIẾN TRÚC VIỆT”

06/08/2022

1 năm trước

ALP Mini-talks mang chủ đề lớn: “Nhìn về văn hóa kiến trúc VIỆT”.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM

23/03/2022

2 năm trước

ALP MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

PHÁT SÓNG ALP MINI_TALK #8: LỚP VỎ VÀ KHOẢNG TRỐNG

16/02/2022

2 năm trước

Tại ALP Mini-Talk #8, KTS Nguyễn Xuân Minh - Sáng lập văn phòng Kiến trúc BHA đã chia sẻ về Lớp vỏ và Khoảng trống, những giải pháp kiến trúc đơn giản để thích ứng với khí hậu đặc thù của miền Trung.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA

20/01/2022

2 năm trước

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI

04/01/2022

2 năm trước

ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #5: KHÔNG GIAN TRƯỜNG HỌC - TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN GIẢI PHÁP

31/12/2021

2 năm trước

ALP MINI_TALK #5: KHÔNG GIAN TRƯỜNG HỌC - TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN GIẢI PHÁP
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK [2021] #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

10/12/2021

2 năm trước

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG Ranh giới là giới hạn hoặc khoảng trống giữa bạn và một người khác, là thước đo của mối quan hệ. Ranh giới càng mờ, khoảng trống càng nhỏ thì mối quan hệ càng gần gũi thân thiết.
Xem thêm