X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI

ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI

PHÁT SÓNG ALP MINI_TALK #6: ‘NHƯ THỂ LÀ’ MỘT HIỆN HỮU CỦA SẮP ĐẶT TUYỆT ĐỐI 

Bài diễn thuyết soi chiếu kiến trúc từ góc nhìn nghệ thuật và khơi gợi suy tưởng về khái niệm ‘sắp đặt tuyệt đối của nghệ thuật’ - một nền tảng trong thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ đương đại Phạm Minh Hiếu.

 Thông qua các ví dụ - các tác phẩm tiêu biểu và sự kiện nghệ thuật Phạm Minh Hiếu: Như thể là (2021) diễn ra tại AGOhub, nghệ sĩ chia sẻ về kỹ thuật ‘sắp đặt tuyệt đối’, đồng thời thể hiện mong muốn kết nối các tác lực thuộc mạng lưới* Nghệ thuật Việt Nam, đồng hành trên con đường phát triển văn hoá Việt Nam đương đại. 

*Ảnh hưởng từ nhà xã hội học Bruno Latour, nghệ sĩ đương đại Phạm Minh Hiếu cho rằng Nghệ thuật Việt Nam (viết hoa để nhấn mạnh) là mạng lưới phi đẳng cấp được kết từ những tác lực gồm nghệ sĩ, tổ chức nghệ thuật, thương hiệu cung cấp giải pháp, người phê bình và nghiên cứu, thị trường nghệ thuật, người thưởng lãm, v.v.

 -------- Chương trình có sự tham gia của: 

KTS Phó Đức Tùng 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sử 

Nghệ sĩ Triệu Minh Hải 

KTS Lê Minh Quang 

Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh - LIXIL … Cùng các khách mời dự trực tiếp trên Zoom Webinar.

 ----- ALP Online Mini-talks 2021 được tổ chức bởi LIXIL Việt Nam và thực hiện bởi: 

Không gian kết nối, truyền cảm hứng giao lưu và học hỏi cho cộng đồng Kiến trúc – Thiết kế xhubvietnam.com 

Cổng kết nối sáng tạo Kiến trúc & Nghệ thuật AGOhub 

Đơn vị truyền thông chuyên ngành Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng kienviet.net