X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini-Talk

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK [2021] #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

10/12/2021

2 năm trước

Khái niệm "mã gien nghệ thuật" được coi là đặc tính riêng của dân tộc góp phần giải quyết câu hỏi “Bản sắc dân tộc là gì?”.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI-TALK [2021] #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”

10/12/2021

2 năm trước

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI-TALK [2021] #01: “KIẾN TRÚC THÁNH THIÊNG – 500 NĂM TRUYỀN GIÁO TẠI Việt Nam”

10/12/2021

2 năm trước

Bàn luận, chia sẻ về không gian thánh thiêng dưới góc nhìn văn hóa, kiến trúc và những đóng góp của kiến trúc bản địa vào giá trị chung của kiến trúc thánh đường.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2019

ALP Mini talk #10 - Phần 2: Influences Ảnh hưởng

08/12/2021

2 năm trước

Trong talk #10, KTS Torsten Illgen đã chia sẻ về ảnh hưởng của văn hóa, xã hội từ những thành phố đến thiết kế kiến trúc Hãy cùng chúng tôi lắng nghe thêm về những chia sẻ của anh tại Video bên dưới nhé.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2019

[ALP Mini-talk 2019 - #7] Kiến trúc là tiểu vũ trụ - KTS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

26/11/2021

2 năm trước

Hãy cùng lắng nghe những quan điểm và thực hành kiến trúc của KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa trong ALP Mini - talk #7
Xem thêm

ALP Mini-talk 2019

[ALP Mini-talk 2019 - #6] Kiến trúc là tiểu vũ trụ

26/11/2021

2 năm trước

Mỗi công trình Kiến trúc là một “tiểu vũ trụ” nơi con người sinh sống và làm việc cùng nhau, với các sinh vật khác, tự nhiên... Trong hệ sinh thái, con người - kiến trúc - thiên nhiên, các thành tố một sự cân bằng động cùng sinh tồn và phát triển...
Xem thêm

ALP Mini-talk 2019

[ALP Mini-talk 2019 - #5] Place making trong bối cảnh Á Đông

26/11/2021

2 năm trước

Bài talk “Place – making trong bối cảnh Á Đông” của TS. KTS Tô Kiên – Quy hoạch sư Cao cấp và Quản lý Dự án, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (EJEC).
Xem thêm

ALP Mini-talk 2019

[ALP Mini-talk 2019 - #4] PART 2: THẢO LUẬN

26/11/2021

2 năm trước

Ở phần I, chúng ta đã được nghe bài trình bày với chủ đề #Con_sâu_cái_kiến_cũng_là_tiểu_vũ_trụ của #KTS_Đoàn_Thanh_Hà
Xem thêm

ALP Mini-talk 2019

[ALP Mini-talk 2019 - #4] Con sâu cái kiến cũng là tiểu vũ trụ

26/11/2021

2 năm trước

Theo quan niệm của TS Phó Đức Tùng, Kiến trúc là nơi bao che cho con người, là tiểu vũ trụ chứa đựng mỗi con người cá thể, nơi họ có thể phát triển và phát huy theo cách của riêng mình.
Xem thêm