X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[ALP Mini-talk 2019 - #7] Kiến trúc là tiểu vũ trụ - KTS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

[ALP Mini-talk 2019 - #7] Kiến trúc là tiểu vũ trụ - KTS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

? KTS. Nguyễn Tuấn Nghĩa người tự cho mình có một lối đi ở giữa hai miền Đông & Tây. Các công trình của anh thể hiện cách tiếp cận Kiến trúc một cách bài bản, logic phương Tây, nhưng lại để cho những ý niệm, ý tứ Á Đông được chạy song hành.

? Là người sống và làm việc ở giữa môi trường phương Đông – phương Tây, anh chọn cho mình một hướng đi chắt lọc giá trị từ cả Đông và Tây để chính anh có thể chấp nhận được và cũng để khách hàng thỏa mãn như 2 mặt của 1 vấn đề.

? Hãy cùng lắng nghe những quan điểm và thực hành kiến trúc của KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa trong ALP Mini - talk #7