X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Tin Tức

Tin tức nổi bật

Tiêu chí Học bổng Tài năng INAX 2022-2023

Nằm trong dự án LIXIL Talent Match, Học bổng Tài năng INAX là chương trình tài trợ học bổng, khuyến khích, động viên các bạn sinh viên tài năng, có hành tích học tập xuất sắc
Xem thêm

ALP

ARCHITECTURE LEADER PERSPECTIVE (ALP) – NỀN TẢNG KẾT NỐI – SÁNG TẠO TRONG KIẾN TRÚC – THIẾT KẾ

29/11/2021

1 năm trước

Được khởi xướng và tổ chức từ năm 2016 bởi LIXIL Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Hội KTS Việt Nam, Hội KTS TP. Hồ Chí Minh và thực hiện bởi Kienviet Media, Architecture Leader Perspective (ALP) đã để lại nhiều dấn ấn trong giới kiến trúc sư Việt Nam.
Xem thêm

ARCHITECTURE LEADER PERSPECTIVE (ALP) – CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI – SÁNG TẠO TRONG KIẾN TRÚC – THIẾT KẾ

26/11/2021

1 năm trước

Được khởi xướng và tổ chức từ năm 2016 bởi LIXIL Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Hội KTS Việt Nam, Hội KTS TP. Hồ Chí Minh và thực hiện bởi Kienviet Media, Architecture Leader Perspective (ALP) đã để lại nhiều dấn ấn trong giới kiến trúc sư Việt Nam.
Xem thêm

ALP Mini Talk

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

25/11/2021

1 năm trước

Ranh giới là giới hạn hoặc khoảng trống giữa bạn và một người khác, là thước đo của mối quan hệ. Ranh giới càng mờ, khoảng trống càng nhỏ thì mối quan hệ càng gần gũi thân thiết.
Xem thêm

[ALP Mini-Talk #2] Đánh thức thần linh trong bối cảnh đổi mới: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ TÁI TẠO KHÔNG GIAN THIÊNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

22/11/2021

1 năm trước

Dựa trên các dữ liệu thu thập được đối với thực tiễn các hoạt động làm biến đổi không gian thiêng thuộc tôn giáo dân gian ở đồng bằng sông Hồng, chúng tôi nêu giả thuyết rằng đã diễn ra một quá trình gọi là tái tạo không gian thiêng ở khu vực này
Xem thêm

[ALP Mini-Talk #2] Đánh thức thần linh - Kiến trúc Phật giáo đương đại nhìn từ Việt Nam

22/11/2021

1 năm trước

Kiến trúc không phải là vấn đề cô lập, mà nó song hành với Chính sách tôn giáo, tập tục dân gian, giáo nghĩa của Phật giáo.
Xem thêm