X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Giải thưởng Thiết kế ASDA

Giải thưởng Thiết kế ASDA

Giải thưởng thiết kế American Standard Design Award 2023 (ASDA) vinh danh những người chiến thắng cuộc thi

28/07/2023

10 tháng trước

Vào ngày 12-7-2023, tại The Arts House Singapore, LIXIL đã tổ chức lễ trao giải và triển lãm, để vinh danh những người chiến thắng của Cuộc thi thiết kế American Standard Design Award 2023 (ASDA).
Xem thêm