X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Bài Viết Chuyên Gia

Bài Viết Chuyên Gia

[ALP Mini-Talk #3] NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

18/12/2021

2 năm trước

Xin giới thiệu đến bạn đọc bài chia sẻ của KTS Vũ Hiệp trong khuôn khổ chương trình ALP Mini-talks #3.
Xem thêm

Bài Viết Chuyên Gia

[BÀI VIẾT CHUYÊN GIA] Kiến trúc thánh đương đại Việt Nam - Những trường hợp tốt hiếm hoi

10/11/2021

2 năm trước

Kiến trúc thánh đương đại Việt Nam - Những trường hợp tốt hiếm hoi
Xem thêm