X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

video

Video Nổi Bật

[ALP Mini-talk] PODCAST 3 | HỌC ĐƯỜNG VÀ THỰC TIỄN - KTS. Nguyễn Thu Phong & KTS. Tăng Vĩnh Anh Duy

Khoảng cách giữa Học đường và Thực tiễn tồn tại trong mọi ngành nghề, với Kiến trúc cũng không phải một ngoại lệ.
Xem thêm

ALP

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM

15/04/2022

1 năm trước

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #10: ĐỐI THOẠI VỚI TỰ NHIÊN

08/04/2022

1 năm trước

Trong buổi thảo luận, Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Sơn (SơnX) đã chia sẻ những quan điểm của anh về thực hành và thưởng thức âm nhạc truyền thống.
Xem thêm

ALP

CHƯƠNG TRÌNH ARCHITECTURE LEADER PERSPECTIVE (ALP) 2021 - 2022 CÓ GÌ MỚI?

07/04/2022

1 năm trước

ALP trở lại với mục tiêu kiến tạo một nền tảng mới, thực hiện các dự án nghiên cứu xoay quanh chủ đề “Tương lai không gian sống Việt Nam”
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM

23/03/2022

1 năm trước

ALP MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

PHÁT SÓNG ALP MINI_TALK #8: LỚP VỎ VÀ KHOẢNG TRỐNG

16/02/2022

1 năm trước

Tại ALP Mini-Talk #8, KTS Nguyễn Xuân Minh - Sáng lập văn phòng Kiến trúc BHA đã chia sẻ về Lớp vỏ và Khoảng trống, những giải pháp kiến trúc đơn giản để thích ứng với khí hậu đặc thù của miền Trung.
Xem thêm

ALP Mini-talk 2021

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA

20/01/2022

1 năm trước

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA
Xem thêm