X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC

Thông qua bài nói chuyện : “Ý và Hình trong Kiến trúc”, diễn giả khách mời - KTS Nguyễn Phước Thiện đã chia sẻ những đúc rút cô đọng từ kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy, thực hành kiến trúc, với những diễn giải trong tác phẩm “Architecture, Form – Space and Order” của FRANCIS D. K. CHIN. Buổi chia sẻ khái quát nội dung các chuyên đề được đề cập trong cuốn sách, bao gồm rất nhiều vấn đề liên quan tới hình khối, không gian công năng và mỹ quan đô thị đúng với tựa đề của nó: ??????? ???????? - Xác định các mẫu tự của ngôn ngữ kiến trúc; ???? - Phương pháp hình thành từ vựng của ngôn ngữ kiến trúc; Form & Space - Phương pháp hình thành ngữ nghĩa của từ vựng; ???????????? - Văn phạm của ngôn ngữ kiến trúc; Circulation - Phương pháp viết văn với ngôn ngữ kiến trúc; ?????????? & ????? - Bố cục của một tác phẩm kiến trúc với ngôn ngữ kiến trúc; ?????????? - Một số nguyên lý sử dụng của ngôn ngữ kiến trúc. Bên cạnh đó, diễn giả đưa ra các đề nghị từ kinh nghiệm hành nghề và giảng dạy của bản thân, để từ đó mỗi khán thính giả có thể hiểu và ứng dụng“Ngôn ngữ Kiến trúc” trong thực hiện các tác phẩm kiến trúc của riêng mình. ALP Mini-talk #11 là được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của gần 40 khách mời tại không gian kết nối cộng đồng Kiến trúc - Thiết kế X-hub và 90 khách mời trên Zoom Webinar.            

 -------- 

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của: 

? KTS Hồ Mộng Long 

? KTS Bùi Thanh Việt Hùng 

? KTS Trần Mạnh Hùng … Cùng các khách mời dự trực tuyến trên Zoom Webinar. 

----- 

? ALP Online Mini-talks 2021 được tổ chức bởi LIXIL Việt Nam và thực hiện bởi: 

✔️ Không gian kết nối, truyền cảm hứng giao lưu và học hỏi cho cộng đồng Kiến trúc – Thiết kế X-hub - xhubvietnam.com 

✔️ Cổng kết nối sáng tạo Kiến trúc & Nghệ thuật AGOhub #XHub #ALP #ALPMiniTalk #AgoHub #LIXIL #LIXILVietNam