X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini talk #10 Phần 1 Influences Ảnh hưởng

ALP Mini talk #10 Phần 1 Influences Ảnh hưởng

ALP Mini-talk #10: “Influences_Ảnh hưởng” với sự tham gia của KTS Torsten Illgen khép lại chuỗi 10 talk trong năm 2019 của Chương trình chuyên biệt gồm các buổi nói chuyện về Kiến trúc, là một phần mở rộng của Architecture Leader Perspective do LIXIL Việt Nam, hiện diện của Tập đoàn LIXIL tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2015.

Trong talk #10, KTS Torsten Illgen đã chia sẻ về ảnh hưởng của văn hóa, xã hội từ những thành phố đến thiết kế kiến trúc Hãy cùng chúng tôi lắng nghe thêm về những chia sẻ của anh tại Video bên dưới nhé.