X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

lixil

ALP

Nhìn lại hành trình đi tìm giải pháp cho không gian sống chất lượng của Architecture Leader Perspective (ALP) 2021 - 2022

03/10/2023

8 tháng trước

Chương trình Architecture Leader Perspective (ALP) 2021 - 2022 đã diễn ra thành công khi các kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ đầu tư và các chuyên gia đa ngành cùng thảo luận
Xem thêm