X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Hocbong

Học bổng Tài năng INAX

Tiêu chí Học bổng Tài năng INAX 2022-2023

29/11/2022

1 năm trước

Nằm trong dự án LIXIL Talent Match, Học bổng Tài năng INAX là chương trình tài trợ học bổng, khuyến khích, động viên các bạn sinh viên tài năng, có hành tích học tập xuất sắc
Xem thêm