X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

APL Mini-talk

[ALP Mini-Talk #2] Đánh thức thần linh - Kiến trúc Phật giáo đương đại nhìn từ Việt Nam

22/11/2021

2 năm trước

Kiến trúc không phải là vấn đề cô lập, mà nó song hành với Chính sách tôn giáo, tập tục dân gian, giáo nghĩa của Phật giáo.
Xem thêm

ALP Mini Talk

ALP MINI_TALK #8: LỚP VỎ VÀ KHOẢNG TRỐNG

20/01/2022

2 năm trước

Tại ALP Mini-Talk #8, KTS Nguyễn Xuân Minh sẽ chia sẻ về những giải pháp kiến trúc sử dụng lớp vỏ và các khoảng trống để giải quyết bài toán về khí hậu, không gian thông qua các công trình do chính anh thiết kế:
Xem thêm

ALP Mini Talk

ALP MINI_TALK #9: KIẾN TRÚC Ý NIỆM

12/03/2022

2 năm trước

Tại ALP Mini-Talk, KTS Hồ Mộng Long sẽ chia sẻ quan điểm nghệ thuật và thực hành của mình từ lối tư duy thiết kế ý niệm để truyền tải những giá trị về văn hóa, xã hội, môi trường và đặc biệt là văn hóa Á Đông vào trong những dự án thiết kế của mình.
Xem thêm

ALP Mini Talk

ALP MINI_TALK #11: Ý VÀ HÌNH TRONG KIẾN TRÚC

31/03/2022

2 năm trước

Là những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, chúng ta thường xuyên nghe nói đến thuật ngữ “NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC”.
Xem thêm

ALP Mini Talk

Định kiến giới tồn tại thế nào trong ngành Kiến trúc - Thiết kế

07/08/2023

10 tháng trước

Trở lại với mùa 3, ALP Mini-talk: The Un-Gap | Không khoảng cách - chuỗi thảo luận chuyên đề dành cho cộng đồng Kiến trúc - Thiết kế tại Việt Nam đã khoác lên mình bộ áo mới.
Xem thêm

ALP Mini Talk

Kiến trúc và khởi nghiệp, đâu là con đường dẫn đến thành công?

17/08/2023

10 tháng trước

Với một ngành như Kiến trúc - Thiết kế, làm sao để nhà kinh doanh dung hòa cả hai yếu tố: thương mại và sáng tạo nghệ thuật?
Xem thêm

ALP Mini Talk

Kiến trúc sư và những câu chuyện trái ngành

02/10/2023

8 tháng trước

Không phải ai học Kiến trúc cũng trở thành Kiến trúc sư, và ngược lại, không phải ai làm Kiến trúc sư hay Nhà thiết kế Nội thất cũng học Kiến trúc. Vậy tình trạng trái ngành đã tồn tại thế nào đối với ngành Kiến trúc - Thiết kế tại Việt Nam?
Xem thêm