X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP2023-2024

ALP

Nhìn lại hành trình đi tìm giải pháp cho không gian sống chất lượng của Architecture Leader Perspective (ALP) 2021 - 2022

03/10/2023

8 tháng trước

Chương trình Architecture Leader Perspective (ALP) 2021 - 2022 đã diễn ra thành công khi các kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ đầu tư và các chuyên gia đa ngành cùng thảo luận
Xem thêm

ALP

LIXIL Việt Nam công bố Chương trình ALP 2023 - 2024: “Tương lai không gian sống Việt Nam” với chủ đề Trẻ hóa đô thị

10/10/2023

8 tháng trước

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, LIXIL Việt Nam công bố chương trình ALP 2023 - 2024
Xem thêm