X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

[FUN PICTURE] Kiến Trúc Sư trong mắt mọi người

[FUN PICTURE] Kiến Trúc Sư trong mắt mọi người

[FUN PICTURE] Kiến Trúc Sư trong mắt mọi người

Trong mắt bố mẹ: Là người chu đáo và quyết đoán ở công trường

Trong mắt người yêu: Là người sáng tạo và nhiệt tình trong công việc

Trong mắt đồng nghiệp: Là người phong độ và yêu nghề

Thực tế: Ngập đầu trong công việc và ngủ ở bất kỳ đâu

Cho X-Hub thấy cánh tay của anh em kiến trúc nào!

Tin tức liên quan

Tin tức mới