X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM
Bắt đầu
31-03-2022 08:45
Kết thúc
31-03-2022 12:00
Địa điểm
X-hub
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM


Sáng ngày 31/03/2022 tới đây, LIXIL Việt Nam sẽ tổ chức ra mắt chương trình Architecture Leader Perspective (ALP) năm 2021 – 2022: “Tương lai không gian sống Việt Nam” với mục đích tìm ra giải pháp kiến trúc cho các vấn đề của cuộc sống đương đại. 6 tiêu chí hướng tới một không gian sống tốt hơn được ban tổ chức đặt ra là: sống an toàn, sống khỏe, sống tiện lợi, sống thông minh, sống bền vững, sống thăng hoa. Chương trình được tổ chức tại Không gian kết nối Cộng đồng X-Hub và được phát trực tiếp trên fanpage X-Hub.


Kiến trúc – Xây dựng, lĩnh vực kiến tạo không gian sống của cộng đồng, đã và đang chuyển biến theo quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Bởi vậy, việc nhận định những lợi thế sẵn có và giải quyết những vấn đề rào cản trong tiến trình đổi mới, phát triển ngành Kiến trúc – Xây dựng đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. Chương trình ALP ra đời với mục đích đồng hành cùng các đối tác và đơn vị tham gia để nghiên cứu vấn đề một cách chuyên sâu và đề xuất giải pháp nhằm hướng đến một tương lai sống tốt hơn cho người Việt. 
👉 Thông tin chi tiết tại link bài ở comment.
----------
ALP 2021 - 2022 | TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM
Landing page: www.alplixil.com 

Tin tức về sự kiện

Sự kiện mới nhất