X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

LIXIL Talent Match ươm mầm tài năng kiến trúc - thiết kế

LIXIL Talent Match ươm mầm tài năng kiến trúc - thiết kế

LIXIL Talent Match ươm mầm tài năng kiến trúc - thiết kế
Bắt đầu
01-07-2021 08:00
Kết thúc
31-07-2021 18:30
Địa điểm
LIXIL Hà Nội

LIXIL Talent Match - Chuỗi chương trình đa dạng giúp tìm kiếm, hỗ trợ và góp phần đào tạo các nhân tài Kiến trúc - Thiết kế thông qua các hoạt động trao học bổng, kiến tập, thực tập, cuộc thi thiết kế, các workshop đào tạo và chương trình tham quan học tập.


Chương trình LIXIL Talent Match giúp phát hiện những tài năng trẻ, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành Kiến trúc - Thiết kế chất lượng trong tương lai. Đồng thời giúp kết nối Nhà trường và sinh viên với các doanh nghiệp có nhu cầu cũng như tiềm lực sẵn sàng cho việc tìm kiếm nhân tài. Chương trình sẽ diễn ra với một số hoạt động chính như:
  •  Chương trình kiến tập, thực tập
  •  Talkshow/Tham quan kiến trúc
  •  Workshop
  •  Tìm kiếm sinh viên tài năng


Tin tức về sự kiện

Sự kiện mới nhất