X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Học bổng tài năng INAX

Học bổng tài năng INAX

Học bổng tài năng INAX
Bắt đầu
01-09-2011 08:00
Kết thúc
11-08-2021 18:00
Địa điểm
Hà Nội


Chương trình học bổng INAX là một phần trong dự án Tìm kiếm Sinh viên Tài năng của LIXIL. Chương trình dành riêng cho các sinh viên tài năng, có thành tích học tập, đam mê nghiên cứu khoa học - sáng tạo, có ý thức đóng góp cho cộng đồng, xã hội thông qua các hành động thiết thực và có tinh thần nỗ lực vượt khó trong cuộc sống.
Học bổng là món quà nhỏ từ công ty LIXIL Việt Nam, với mong muốn tạo thêm động lực cho các bạn sinh viên tài năng trong con đường học tập và nghề nghiệp tương lai, cũng như phát hiện, nuôi dưỡng tài năng từ khi còn trong giảng đường. Thông qua đó góp phần cùng nhà trường và xã hội hỗ trợ cho những sinh viên ưu tú học thành tài và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Cùng nhìn lại hành trình 10 năm học bổng tới hơn 800 bạn sinh viên, đã diễn ra tại:
  • Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội
  • Đại học dân lập Phương Đông
  • Địa học Xây Dựng


Tin tức về sự kiện

Sự kiện mới nhất