X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG
Bắt đầu
27-11-2021 11:19
Kết thúc
27-11-2021 11:19
Địa điểm
X-hub
ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG


Ranh giới là giới hạn hoặc khoảng trống giữa bạn và một người khác, là thước đo của mối quan hệ. Ranh giới càng mờ, khoảng trống càng nhỏ thì mối quan hệ càng gần gũi thân thiết.
Kiến trúc là những không gian được xác lập bởi ranh giới và khoảng trống. Ranh giới và khoảng trống trong kiến trúc đem lại rất nhiều những trải nghiệm khác nhau về không gian, thời gian, cảm giác…
Ranh giới và khoảng trống trong các dự án của Tropical Space thể hiện thông qua sự tương tác giữa vật liệu gạch nung truyền thống với ánh sáng và bóng đổ.
🔻 Chương trình được dẫn dắt bởi 02 Diễn giả: Trần Thị Ngụ Ngôn và Nguyễn Hải Long - đồng sáng lập Tropical Space - văn phòng kiến trúc với lối thiết kế mang tính bản địa, kết nối con người với khí hậu, môi trường thiên nhiên. Tropical Space đã giành được hàng chục giải thưởng chỉ trong vài năm ngắn ngủi với những công trình ứng dụng vật liệu gạch đặc trưng:
♦️ ARCASIA Award for Architecture
♦️ A+ Award
♦️ Brick Award 
♦️ Fritz Hoger Prize
♦️ FuturArc Green Leadership Award

Tin tức về sự kiện

Sự kiện mới nhất