X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP MINI_TALK #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

ALP MINI_TALK #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

ALP MINI_TALK #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM
Bắt đầu
13-11-2021 16:05
Kết thúc
13-11-2021 16:05
Địa điểm
Hanoi
ALP MINI_TALK #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM
Khái niệm "mã gien nghệ thuật" được coi là đặc tính riêng của dân tộc góp phần giải quyết câu hỏi “Bản sắc dân tộc là gì?”. Nó được hình thành qua quá trình trình di cư và định cư của dân tộc, sự thích ứng với thổ nhưỡng và môi trường sinh thái, những biến cố và lựa chọn lịch sử, di truyền sinh học và văn hóa... Hướng tới mục tiêu tìm kiếm những khả tính mới của nghệ thuật từ chính nội hàm con người Việt với những điều kiện đặc thù về lịch sử, văn hóa, sinh thái, di truyền, chương trình giới thiệu một tiếp cận nhân học đối với nghệ thuật.
“𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐚̂́𝐲”- 𝐊𝐓𝐒 𝐕𝐮̃ 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩
Thông qua cách tiếp cận lí luận mĩ thuật mới mẻ và thú vị, bài thuyết trình cũng sẽ nhận diện một số mã gien kiến trúc Việt Nam được diễn giải trên cơ sở nhân học như: Chiết trung, Tối đa, Chen lấn, Tùy biến, Đa lớp, Ẩn dật, Linh điểm, với những ví dụ công trình từ truyền thống đến đương đại.
🔻 Chương trình được dẫn dắt bởi Diễn giả - KTS Vũ Hiệp:
♦️ Giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải
♦️ Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lý luận - phê bình nghệ thuật
♦️ Một số đầu sách đã xuất bản: Tinh thần khai phóng của nghệ thuật, Đô thị Việt Nam- góc nhìn từ những nơi chốn, Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật, Nghệ thuật dưới góc độ di truyền. 
🔻 Thông tin chương trình:
♦️ Thời gian tổ chức: 9h30 - 11h30 sáng thứ Bảy, 13/11/2021.
♦️ Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar.
♦️ Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/EVCruzxcUAtbp4Zr6
-----
♦️ ALP Online Mini-talks 2021 được tổ chức bởi LIXIL Việt Nam và thực hiện bởi:
✅ Không gian kết nối, truyền cảm hứng giao lưu và học hỏi cho cộng đồng Kiến trúc – Thiết kế X-Hub.
✅ Cổng kết nối sáng tạo Kiến trúc & Nghệ thuật AGOhub
✅ Đơn vị truyền thông chuyên ngành Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng kienviet.net

Tin tức về sự kiện

Sự kiện mới nhất