X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”
Bắt đầu
31-10-2021 16:03
Kết thúc
31-10-2021 16:03
Địa điểm
Hanoi
ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”
🔻 Sau tọa đàm mở màn “Kiến trúc thánh thiêng - 500 năm truyền giáo tại Việt Nam” trong chuỗi đối thoại xuyên suốt: “nhìn về văn hóa kiến trúc VIỆT”, ALP Mini-talk #02 tiếp nối với chủ đề: “Đánh thức thần linh trong bối cảnh mới”.
🔸 Thời gian tổ chức: 9h30 - 11h30 sáng Chủ Nhật, 31/10/2021.
🔸 Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar.
🔸 Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/hJvCaqxTR8gPX4Lo6

Tin tức về sự kiện

Sự kiện mới nhất