X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

LIXIL Talent Match

LIXIL Talent Match

Ngày 19/01/2021 vừa qua, tại trường Đại học Xây dựng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình LIXIL Talent Match 2021 giữa Trường Đại học Xây dựng, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam, Công ty CP Thiết kế & Truyền thông Kiến Việt.

22/01/2022

1 năm trước

Ngày 19/01/2021 vừa qua, tại trường Đại học Xây dựng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình LIXIL Talent Match 2021 giữa Trường Đại học Xây dựng, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam, Công ty CP Thiết kế & Truyền thông Kiến Việt.
Xem thêm

LIXIL Talent Match

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình LIXIL Talent Match giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam và Kiến Việt

22/01/2022

1 năm trước

Sáng này 27/01/2021, tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam và CTCP Thiết kế & Truyền thông Kiến Việt.
Xem thêm

LIXIL Talent Match

Ký kết hợp tác giữa Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Chương trình LIXIL Talent Match

22/01/2022

1 năm trước

Đối tác tiếp theo của Chương trình LIXIL Talent Match trong chuỗi hoạt động kết nối, phát triển sinh viên ngành Kiến trúc – Thiết kế là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Xem thêm