X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Giới thiệu X-HUB

Học bổng tài năng INAX

01/09/2011

12 năm trước

Chương trình học bổng INAX là một phần trong dự án Tìm kiếm Sinh viên Tài năng của LIXIL.
Xem thêm

LIXIL Talent Match ươm mầm tài năng kiến trúc - thiết kế

01/07/2021

3 năm trước

LIXIL Talent Match - Chuỗi chương trình đa dạng giúp tìm kiếm, hỗ trợ và góp phần đào tạo các nhân tài Kiến trúc - Thiết kế
Xem thêm

Tiếp tục bùng nổ chuỗi sự kiện dành riêng cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế

01/08/2021

2 năm trước

X-Hub luôn tích cực trong các hoạt động xây dựng cộng đồng suốt nhiều năm qua.
Xem thêm