X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP Mini-talk 2021

[ALP Mini-talks #1] “Kiến trúc thánh thiêng - 500 năm truyền giáo tại Việt Nam”

16/10/2021

2 năm trước

“NHÌN VỀ VĂN HÓA KIẾN TRÚC VIỆT”
Xem thêm

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”

31/10/2021

2 năm trước

ALP MINI-TALK #2: “ĐÁNH THỨC THẦN LINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI”
Xem thêm

ALP MINI_TALK #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM

13/11/2021

2 năm trước

ALP MINI_TALK #3: NHẬN DIỆN MỘT SỐ MÃ GIEN KIẾN TRÚC VIỆT NAM
Xem thêm

ALP MINI_TALK #4: RANH GIỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG

27/11/2021

2 năm trước

Ranh giới là giới hạn hoặc khoảng trống giữa bạn và một người khác, là thước đo của mối quan hệ. Ranh giới càng mờ, khoảng trống càng nhỏ thì mối quan hệ càng gần gũi thân thiết.
Xem thêm

ALP MINI_TALK #5: KHÔNG GIAN TRƯỜNG HỌC - TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN GIẢI PHÁP

11/12/2021

2 năm trước

Hai KTS cùng các khách mời, người tham dự sẽ cùng đối thoại, trao đổi câu chuyện kết nối giữa triết lý giáo dục, nguyên lý thiết kế, bối cảnh xây dựng ..
Xem thêm

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA

08/01/2022

2 năm trước

ALP MINI_TALK #7: KIẾN TRÚC THI CA
Xem thêm