X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

ALP 2021 - 2022: Tương lai không gian sống Việt Nam

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ALP 2021 - 2022: TƯƠNG LAI KHÔNG GIAN SỐNG VIỆT NAM

31/03/2022

2 năm trước

Sáng ngày 31/03/2022 tới đây, LIXIL Việt Nam sẽ tổ chức ra mắt chương trình Architecture Leader Perspective (ALP) năm 2021 – 2022
Xem thêm