X-Hub HN 038.365.1994
X-Hub HCM 0911.345.665

Công Việc

[BITEXCO] Kiến Trúc Sư

Ngành nghề:

Công ty tuyển dụng: BITEXCO JOINT STOCK COMPANY

Mức lương: 0

Thời gian hết hạn: 23/10/21

Cấp bậc:

Ngôn ngữ hồ sơ: Tiếng Việt

Địa điểm làm việc: 3rd Floor, The Manor Towers, Me Tri Street, Nam Tu Liem District, Hanoi


Kỹ năng yêu cầu

Revit, Vray, Photoshop, Thiết Kế


Yêu cầu công việc

* Trách nhiệm:
• Chịu trách nhiệm phụ trách quản lý thiết kế công trình, kiến trúc cảnh quan đảm bảo chất lượng tiến độ các dự án thiết kế.
• Đầu mối phụ trách tư vấn thiết kế từ giai đoạn ý tưởng đến TKTC, phối kết hợp với các bộ trong phòng (kết cấu và cơ điện) và phòng ban liên quan.
• Lập nhiệm vụ thiết kế phù hợp với định hướng phát triển dự án.
• Lập hồ sơ mời thầu, tiếp nhận thông tin và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn và lựa chọn tư vấn thiết kế có đủ năng lực, phù hợp với thể loại công trình.
• Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, chất lượng và thanh toán cho nhà thầu tư vấn.
• Đánh giá hồ sơ thiết kế từ giai đoạn ý tưởng đến TKTC để đảm bảo sự phù hợp với định hướng đầu tư của Tập đoàn, tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật.
• Tham gia công tác tự thiết kế khi được yêu cầu.
• Giám sát tác giả không thường xuyên tại công trường, định kỳ lập báo cáo kiểm tra công trường.
• Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung chuyên môn về thiết kế, phát triển dự án, quy hoạch,….
• Phối hợp cùng các Phòng, Ban khác trong quá trình triển khai dự án
• Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc hoặc các chuyên ngành có liên quan - Có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực thiết kế và kiến thức chuyên sâu về thiết kế công trình nhà cao tầng


Mô tả công việc
* Trách nhiệm: • Chịu trách nhiệm phụ trách quản lý thiết kế công trình, kiến trúc cảnh quan đảm bảo chất lượng tiến độ các dự án thiết kế.